دختر 9 ساله که مشت های بسیار قوی دارد در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و قدرت نمایی کرد. تصاویر این دختر 9 ساله بوکسور را مشاهده می کنید. این دختر بوکسور با مشت های قوی اش به اساسیه منزل هم رحم نمی کند!. این دختر بچه قدرتمند 9 ساله با وجود سن کمش در یک برنامه تلویزیونی در عرض 30 ثانیه 221 ضربه مشت به میت الکترونیکی وارد کرده است. بیشتر پدران و مادران این انتظار را از دختران خود دارند تا زمانی که عصبانی می شوند، گریه کنند اما پدر و مادر این دختر 9 ساله فقط خسارات او را جبران می کنند. عکس دختر ...

عکس های دختر 9 ساله که بوکسور حرفه ای است!

دختر 9 ساله که مشت های بسیار قوی دارد در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و قدرت نمایی کرد. تصاویر این دختر 9 ساله بوکسور را مشاهده می کنید.

این دختر بوکسور با مشت های قوی اش به اساسیه منزل هم رحم نمی کند!

این دختر بچه قدرتمند 9 ساله با وجود سن کمش در یک برنامه تلویزیونی در عرض 30 ثانیه 221 ضربه مشت به میت الکترونیکی وارد کرده است.

بیشتر پدران و مادران این انتظار را از دختران خود دارند تا زمانی که عصبانی می شوند، گریه کنند اما پدر و مادر این دختر 9 ساله فقط خسارات او را جبران می کنند.
عکس های دختر 9 ساله که بوکسور حرفه ای است!
عکس های دختر 9 ساله که بوکسور حرفه ای است!

عکس دختر 9 ساله بوکسور

اونیکا سادواکاسوف دختر 9 ساله قزاقستانی در تصاویری که توسط پدر و مادرش در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است، نشان داده که می تواند با ضربات خود چه کارهایی کند و چقدر به کسی که سر به سر او بگذارد صدمه وارد کند.
این دختر به در اتاق خواب خود چنان ضربه می زند که روی دیوار سوراخ بزرگ ایجاد می شود.
عکس های دختر 9 ساله که بوکسور حرفه ای است!
عکس های دختر 9 ساله که بوکسور حرفه ای است!

عکس های دختر مشت زن

توجه داشته باشید که این تنها کاری نیست که این دختر 9 ساله انجام می دهد بلکه او در یک برنامه استعدادیابی تلویزیونی استعداد خود را با ضربات سریعی که به میت الکترونیکی زده است، نشان داده است؛ او در این برنامه توانسته بود در عرض 30 ثانیه، 221 ضربه مشت به آن میت بزند.

دختر بچه 9 ساله بوکسوری حرفه ای + تصاویر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه