تصویری از مصرف مواد مخدر در مترو در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است. مواد مخدر در مترو در فضای مجازی تصویری از مصرف مواد مخدر در مترو در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است. مصرف مواد مخدر در مترو، اگر تا به امروز تنها شنیده بودید حالا می توانید آن را ببینید. این تصویر ناراحت کننده در فضای مجازی منتشر شده و یک سوال بزرگ را مطرح می کند که آیا نظارتی بر آنچه که در مترو تهران می گذرد وجود دارد یا خیر ؟. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان.

تصویری از مصرف مواد مخدر در مترو در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.

مواد مخدر در مترو در فضای مجازی

 تصویری از مصرف مواد مخدر در مترو در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است. مصرف مواد مخدر در مترو، اگر تا به امروز تنها شنیده بودید حالا می توانید آن را ببینید. این تصویر ناراحت کننده در فضای مجازی منتشر شده و یک سوال بزرگ را مطرح می کند که آیا نظارتی بر آنچه که در مترو تهران می گذرد وجود دارد یا خیر ؟

عکس: مصرف مواد مخدر در مترو تهران
 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه